SALON DERGİSİ (Edebi, Fantezi Mecmua)

1 Kasım 1949 Sayı: 49 dan 1 Mayıs 1950 Sayı: 61 e kadar - 33.5cm X 25cm